مؤسسه تربیت محور قرآن و عترت انوارالزهرا سلام الله علیها همدانشنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

ادب در برابر قرآن کریم با رسم پایانی برگزاری جلسه قرآن و عترت - مؤسسه تربیت محور قرآن و عترت انوارالزهرا سلام الله علیها همدان

سخن دوست :امام علی علیه السلام : کار مورد کراهتی که عاقبتش ستایش شود بهتر از کار دوست داشتنی است که عاقبت آن مورد مذمت است. ‌

ادب در برابر قرآن کریم با رسم پایانی برگزاری جلسه قرآن و عترت

ادب در برابر قرآن کریم با رسم پایانی برگزاری جلسه قرآن و عترت

 ترم ۱۲ تعلیم و تربیت انوارالزهرا س
جلسه قرآن و عترت دانشجویی امام روح الله
به مربیگری برادر سید حامد تروهید

دوست داشتم۰دوست نداشتم۰

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر