مؤسسه تربیت محور قرآن و عترت انوارالزهرا سلام الله علیها همدانشنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

✍️ ثبت رسمی علامت انوارالزهرا س در سازمان ثبت اسناد رسمی کشور - مرکز مالکیت معنویبا همت برادران سینا رودباری و علی قیطرانی - مؤسسه تربیت محور قرآن و عترت انوارالزهرا سلام الله علیها همدان

سخن دوست :امام علی علیه السلام : کار مورد کراهتی که عاقبتش ستایش شود بهتر از کار دوست داشتنی است که عاقبت آن مورد مذمت است. ‌

✍️ ثبت رسمی علامت انوارالزهرا س در سازمان ثبت اسناد رسمی کشور – مرکز مالکیت معنویبا همت برادران سینا رودباری و علی قیطرانی

✍️ ثبت رسمی علامت انوارالزهرا س در سازمان ثبت اسناد رسمی کشور – مرکز مالکیت معنوی
با همت برادران سینا رودباری و علی قیطرانی

دوست داشتم۰دوست نداشتم۰
vahid

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر