مؤسسه تربیت محور قرآن و عترت انوارالزهرا سلام الله علیها همدانشنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

خاطرات انوارالزهرایی-فاطمیه سال۸۷-جلسه امام جواد(ع) - مؤسسه تربیت محور قرآن و عترت انوارالزهرا سلام الله علیها همدان

سخن دوست :امام علی علیه السلام : کار مورد کراهتی که عاقبتش ستایش شود بهتر از کار دوست داشتنی است که عاقبت آن مورد مذمت است. ‌

خاطرات انوارالزهرایی-فاطمیه سال۸۷-جلسه امام جواد(ع)

خاطرات انوارالزهرایی-فاطمیه سال۸۷-جلسه امام جواد(ع)-برادران کبودراهنگی-انجمیان-مظاهری-شهبازی پور-پیام مرادی-عباسعلی پور-فریدونی-فتاحی

دوست داشتم۰دوست نداشتم۰
vahid

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر