مؤسسه تربیت محور قرآن و عترت انوارالزهرا سلام الله علیها همدانشنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

افتخار آفرینی سیدآروین اخوان نبوی پوینده قرآن و عترت انوارالزهراس و پوینده ممتاز دوره شانزدهم ترم ۹ جلسه قرآن جوانان رسول اکرم ص در مسابقات کامپیوتر - مؤسسه تربیت محور قرآن و عترت انوارالزهرا سلام الله علیها همدان

سخن دوست :امام علی علیه السلام : کار مورد کراهتی که عاقبتش ستایش شود بهتر از کار دوست داشتنی است که عاقبت آن مورد مذمت است. ‌

افتخار آفرینی سیدآروین اخوان نبوی پوینده قرآن و عترت انوارالزهراس و پوینده ممتاز دوره شانزدهم ترم ۹ جلسه قرآن جوانان رسول اکرم ص در مسابقات کامپیوتر

افتخار آفرینی سیدآروین اخوان نبوی پوینده قرآن و عترت انوارالزهراس و پوینده ممتاز دوره شانزدهم ترم ۹ جلسه قرآن جوانان رسول اکرم ص در مسابقات کامپیوتر

دوست داشتم۰دوست نداشتم۰
vahid

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر